Gehen Sie auf jemanden zu wie er ist und er wird so bleiben. Nähern Sie sich ihm, wie er kann, und er wird so werden.

Benader iemand zoals hij is en hij zal zo blijven. Benader hem zoals hij kan worden en hij zal zo worden.
— Johann Wolfgang von Goethe
1Y6A9950.jpg

Ik kenschets mezelf als gezondheidsprofessional op de brug tussen de reguliere EBM (Evidence Based Medicine) en de ‘geneeskunde van de toekomst’, met een uitgesproken en overtuigde holistische aanpak.

In de loop der jaren heb ik inspiratie geput uit verschillende bronnen en ben er mijn eigen weg mee gegaan.

De erg in zwang zijnde uitspraken “je bent wat je eet” of “je bent wat je verteert” zijn niet echt aan mij besteed. Nee, je bent veel méér. 

Een mens staat tussen aarde en hemel, of kosmos zo je wilt, en ondergaat alle invloeden die met beide polen verband houden. 

Elk menselijk wezen onderscheidt zich van elk ander, maar zij/hij heeft ook veel gemeen met de ander. De belangrijkste kracht die, naar mijn inzichten, een mens bezit is het vermogen tot bewustzijnsontwikkeling. Dit uit zich als kiem in ons vermogen tot nadenken over en het waarnemen van het denken zelf. En hoe en of we dit überhaupt doen, is een volledig vrije keuze.

Wij kunnen denken, voelen en daden stellen, met een mogelijks immense impact op onszelf, op wie ons dierbaar is en verder alle levende en niet levende verschijningsvormen op deze aardbol. Daarmee nauw samenhangend stip ik de menselijke verantwoordelijkheid aan. 

De Antroposofie (grondlegger: Rudolf Steiner) en de voedingsleer die hiermee verband houdt, verrijkte en verruimde mijn inzichten na mijn studies enorm met de visie op de gehele mens in verbinding met alles en ‘het Al’, en blijft me nog steeds boeien en inspireren. Sinds enkele jaren krijg ik dit omgaan met een ruimer mensbeeld bovendien bevestigd en aangevuld met praktische handgrepen en inhouden vanuit de Functional Medicine. Daarom ben ik ook lid van het CCT(collaborative care team) uit Antwerpen.

 
lutje groenten
groenten lutje